Manualer till Remotus

Här finner du aktuella manualer samt instruktioner till standard Remotus samt tillbehör. Dessa dokument förklarar hur du installerar ett Remotussystem, gör grundläggande konfiguration, lära in samt radera sändare, hantera CIM-kort med mera.

Remotus standard system (Jupiter FSK16)

Gäller produkter med följande art.nr: RX161 (953951-000, 959023-433, 959035-000), RX110 (959083-433), MC110/Era100 (953949-000, 953950-000, 959003-000), AQ80/Era4/6/8B (954124-000, 954125-000, 953948-000), TX50/10BD (954286-000).

Installationsmanual – 959125-000 version A1 webb

Bilagor till installationsmanualen

Programvalen beskriver de olika programmen, notera att det är olika bilagor beroende på mottagare.
Bilagan flerkransdrift och flerförardrift beskriver det som skiljer sig ifrån installationsmanualen vid denna typ av drift.

Programval RX161 – 959125-100 version A1

Programval RX110 – 959125-101 version A0

Flerkransdrift och flerförardrift – 959125-200 version A2

Användarmanualer (Jupiter FSK16)

Era 100 (MC110) – 959125-300 version A0

Era 100 (MC110) Konfigurerbar – 959125-301 version A0

Era 4/6/8B (AQ80), 10BD (TX50) – 959125-302 version A1


Användarmanualer äldre system (Jupiter FSK12)


Användarmanualer till laddare och batterier

Det finns även användarmanualer för SESAM, vår familj av robusta radiostyrningsprodukter för industriellt och mobilt bruk.