Manualer till Remotus

Här finner du aktuella manualer samt instruktioner till standard Remotus samt tillbehör. Dessa dokument förklarar hur du installerar ett Remotussystem, gör grundläggande konfiguration, lära in samt radera sändare, hantera CIM-kort med mera.

Manualer för Remotus standard system (Jupiter FSK16)

Gäller produkter med följande art.nr: RX161 (953951-000, 959023-433, 959035-000), RX110 (959083-433), MC110/Era100 (953949-000, 953950-000, 959003-000), AQ80/Era4/6/8B (954124-000, 954125-000, 953948-000), TX50/10BD (954286-000).

Installationsmanualer (Jupiter FSK16)

Bilagor till installationsmanualen

Programvalen beskriver de olika programmen, notera att det är olika bilagor beroende på mottagare.
Bilagan flerkransdrift och flerförardrift beskriver det som skiljer sig ifrån installationsmanualen vid denna typ av drift.

Användarmanualer (Jupiter FSK16)


Användarmanualer (Jupiter FSK12)


Användarmanualer till laddare och batterier

Det finns även användarmanualer för SESAM, vår familj av robusta radiostyrningsprodukter för industriellt och mobilt bruk.