Användarmanualer till Remotus

Här finner du aktuella manualer samt instruktioner till Remotus. Dessa dokument förklarar hur du installerar ett Remotussystem, gör grundläggande konfiguration, lära in samt radera sändare, hantera CIM-kort med mera.

Det finns även användarmanualer för SESAM, vår familj av robusta radiostyrningsprodukter för industriellt och mobilt bruk.