Användarmanualer till Remotus

Här finner du aktuella manualer samt instruktioner till Remotus samt tillbehör. Dessa dokument förklarar hur du installerar ett Remotussystem, gör grundläggande konfiguration, lära in samt radera sändare, hantera CIM-kort med mera.


Användarmanualer till laddare och batterier

Det finns även användarmanualer för SESAM, vår familj av robusta radiostyrningsprodukter för industriellt och mobilt bruk.