Information om Europeiska unionens (EU) kemikalieförordning, REACH


Åkerströms Björbo AB är specialiserade på säkra och högkvalitativa industriella radiostyrningslösningar, med tonvikt på flexibilitet och hållbarhet.

Vi tar fullt ansvar för produktens livscykel redan från början och designar lösningar som minimerar miljöpåverkan.

Vi följer lagstiftning som Europeiska unionens (EU) kemikalieförordning, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) som trädde i kraft den 1 juni 2007. Kandidatlistan enligt artikel 59 i REACH publicerades den 28:e oktober 2008 och har ändrats regelbundet, senast den 14 juni 2023. REACH kräver att Åkerströms Björbo AB förser kunderna med tillräcklig information om substanser av mycket hög grad (SVHC) på kandidatlistan som finns i våra produkter i en koncentration över 0,1 viktprocent (vikt/vikt).

För att få tillgång till SVHC-deklarationen, skicka ett mail till reach@akerstroms.se