Videoinstruktioner till Remotus

Här finner du videoinstruktioner till Remotus ERA samt Remotus uppdelat i handsändare, midjesändare samt mottagare. Dessa filmer förklarar hur du parar ihop sändare med mottagare. Hur man byter ett CIM-kort, ställer in tandem- och flerförareläge, byter radiofrekvens med mera.

Videoinstruktioner till Remotus ERA

Handsändare

Para ihop sändare Remotus Era 8B och mottagare RX16X
Inställningar av radiofrekvens i sändare
Byte av CIM-kort i Remotus Era 8B
Tandem och flerförarläge i ERA 8B

Videoinstruktioner till Remotus ERA

Midjesändare

Demo av midjesändare Era 100/150 och displaymeny
Para ihop sändare Era 100/150 och mottagare RX16x
Inställning av sändare med configuration tool RX16X
Avancerade inställningar i ERA 100/150
Byte av CIM-kort i Era 100/150 midjesändare

Videoinstruktioner till Remotus

Handsändare

Inställningar av systemvald fast frekvens i knappsändare
Val av automatisk avstängningstid på knappsändare
Val av kvarstående funktion på knappsändare
Byte av gummimatta
Byte av CIM-kort i knappsändare
Knapplås – Hur PIN-kod aktiveras/avaktiveras

Videoinstruktioner till Remotus

Midjesändare

Para ihop joysticksändare och mottagare
Byte av CIM-kort i joystickssändare
Inställningar av systemvald fast frekvens i joysticksändare

Videoinstruktioner till Remotus

Mottagare

Montage av sirener
Anslutning av ingångar
Elektriskt montage och förläggning av kablar
Montage av mottagare inkl monteringsdistanser

Användarmanualer för Remotus finner du här, vår familj av robusta radiostyrningsprodukter för industriellt och mobilt bruk.