Användarmanualer

Här finner du aktuella manualer samt instruktioner till Remotus och Sesam. Dessa dokument förklarar hur du installerar ett radiostyrningssystem, gör grundläggande konfiguration, lära in samt radera sändare, hantera CIM-kort, göra rutinunderhåll, byta batterier och mycket annat.

Remotus

Här finner du aktuella manualer samt instruktioner till Remotus. Dessa dokument förklarar hur du installerar ett Remotussystem, gör grundläggande konfiguration, lära in samt radera sändare, hantera CIM-kort med mera.

Användarmanualer till Remotus
Videomanual Remotus

Remotus – videoinstruktioner

Här finner du aktuella videoinstruktioner till Remotus. Dessa filmer förklarar hur du installerar ett Remotussystem, gör grundläggande konfiguration, lära in samt radera sändare, hantera CIM-kort med mera.

Videoinstruktioner till Remotus
Sesam för industriportar

Sesam

Här finner du aktuella manualer samt instruktioner till Sesam 800. Dessa dokument förklarar hur du installerar ett Sesamsystem, gör grundläggande konfiguration, lära in samt radera sändare med mera.

Användarmanualer till Sesam
Videomanual Sesam

Sesam – videoinstruktioner

Här finner du aktuella videoinstruktioner samt instruktioner till Sesam 800. Dessa filmer förklarar hur du installerar ett Sesamsystem, gör grundläggande konfiguration, lära in samt radera sändare med mera.

Videoinstruktioner Sesam

Läs mer om våra
kundanpassade lösningar