Skicka in er retur till oss!

Vid alla service-, reparation- och reklamationsärenden skall en rapport fyllas i, skrivas ut och bifogas i er retur till oss.

Vid reklamation skall nedan formulär fyllas i och mailas till vår reklamationsavdelning på complaints@akerstroms.se och invänta återkoppling (normalt inom 1-3 dagar). När återkoppling skett, skriv ut den ifyllda rapporten och bifoga den tillsammans med er retur.

Vid reparation-, serviceärende fylls rapporten i och bifogas med returen (inget mail innan retur behövs).

Returen skickas in till följande adress:

Åkerströms Björbo AB
Serviceavdelningen
Björbovägen 143
786 97 Björbo


Har ni frågor är ni välkomna att ringa vår service-, supportavdelning på direktnr. 0241-250 80