Videoinstruktioner till Sesam

Här finner du videoinstruktioner till Sesam. Dessa filmer förklarar hur du parar ihop sändare med mottagare. Hur man konfigurerar grupp-ID, adminisitrerar PIN-lås med mera.

Videoinstruktioner till Sesam Industri

Grundläggande – Att lägga till en sändare

Borttagande av minneskort

Konfiguration av grupp-ID i sändare

Använda Sesam MC-Manager

PIN-lås i mottagare Sesam 800 RXD

Radera sändare i mottagaren Sesam 800 RXD

Säkert överföringsläge


Videoinstruktioner till Sesam Mobilt

Parning av mottagare och sändare

Konfiguration av utgångar