Vi är ett certifierat bolag

För att leva upp till våra kunders, leverantörers och anställdas förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är vi sedan 2015 ISO-certifierat enligt ISO 9001:2015 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

Certifieringar

För att leva upp till våra kunders, leverantörers och anställdas förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är vi sedan 2015 ISO-certifierat enligt ISO 9001:2015 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra tjänster.