Vi är ett certifierat bolag

För att leva upp till våra kunders, leverantörers och anställdas förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet, miljö och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är vi ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 genom Allgon AB multisite-certifiering där Åkerströms Björbo AB ingår som en del.

Certifieringar

För att leva upp till våra kunders, leverantörers och anställdas förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet, miljö och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är vi sedan 2015 ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem och nytt för i år ISO 14001:2015 – en internationell standard för miljöledningssystem genom Allgon AB multisite-certifiering där Åkerströms Björbo AB ingår som en del.

Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, inkluderat våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten och minimera miljöpåverkan på våra tjänster.