Kranar & Lyft

Vi erbjuder säkra och robusta produkter och lösningar till alla typer av industrikranar för lätta, enkla lyft och tunga, avancerade lyft

Maximerad säkerhet och produktivitet

Industrin ställer höga krav på säkra lyft och förflyttning av varor och material. Så gör också vi.
Med lång erfarenhet och kompetens inom området för radiostyrning av kranar i krävande industrimiljöer, såväl som i mindre verkstäder säkerställer vi att Ni som kund erhåller den mest optimala och säkra styrningen för alla typer av industrikranar. För ytterligare ökad kontroll och säkerhet i er industrilokal kan flera av våra system kompletteras med uppkopplade tjänster så som behörighetsstyrning där endast behörig och utbildad personal kan styra kranen under era specifika premisser. Ni ges genom ett lätthanterligt webgränssnitt full kontroll över tilldelning av behörighet till särskilda kranar, under en bestämd tid, datum etc. Vi kan även erbjuda möjlighet till loggning av produktionsdata som kan säkra era kritiska processer ytterligare.

Med Åkerströms som leverantör kan ni känna er trygga med att er lyftverksamhet fungerar säkert för operatörer och personal samt att oväntade och onödiga stopp i produktionen minimeras i många år framöver. Via vår omfattande eftermarknadsavdelning för service och support erbjuder vi en service i världsklass genom olika underhåll- och serviceerbjudanden, därtill reparationer och reservdelar av högsta kvalitet. Vi levererar hållbara lösningar som ni vinner på!

Matchande produkter