Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter
Grundläggande principer

ÅKERSTRÖMS BJÖRBO AB och dess koncernbolag förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning,

branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information
ÅKERSTRÖMS BJÖRBO AB och dess koncernbolag erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser, telefon eller e-post beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av material. På dessa sätt får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering & leverans. Vi får också information om affärstransaktionen. För att vi ska kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi ska kunna anpassa vår kommunikation med dig ber vi dig också att, vid sidan av vad som nämns ovan, lämna annan information som kan röra dina yrkesmässiga intressen.

Cookies
En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil.

ÅKERSTRÖMS BJÖRBO AB och dess koncernbolag använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos dig.

När du besöker de delar av ÅKERSTRÖMS BJÖRBO ABs eller dess koncernbolags webbplatser som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggade måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Vi använder oss av Google Analytics samt av Linkedin insights, Youtube och språkinställningar.

Säkerhet
ÅKERSTRÖMS BJÖRBO AB och dess koncernbolag skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst.


Användning av informationen
ÅKERSTRÖMS BJÖRBO AB och dess koncernbolag hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig en bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Behandlingen av dina personuppgifter i ÅKERSTRÖMS BJÖRBO AB’s kunddatabas sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig baserat på dina köp. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring, profilering i marknadsföringssyfte eller till våra samarbetspartners, vänligen kontakta kundtjänst via e-post på privacy@akerstroms.se.

ÅKERSTRÖMS BJÖRBO AB och dess koncernbolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst. Tex. nödvändiga uppgifter till fraktbolag vid en leverans. Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig eller drift av våra system. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för. ÅKERSTRÖMS BJÖRBO AB och dess koncernbolag utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

Rättelse och insyn
ÅKERSTRÖMS BJÖRBO AB och dess koncernbolag strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss under någon av följande adresser:

Postadress: Box 7, 785 21 Gagnef

Leverans och besöksadress: Björbovägen 143, 785 45 Björbo
Tel. 0241-250 00

E-postadress: privacy@akerstroms.se


Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.