Code of Conduct

Uppförandekoden tydliggör hur Åkerströms ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör. Koden gäller för medarbetares individuella ansvar och för koncernens ansvar gentemot medarbetare och det omgivande samhället.

Etiskt företagande

Åkerströms Björbo AB är en del av Allgon gruppen och bedriver sin verksamhet på ett etiskt och socialt ansvarstagande sätt. Åkerströms fördömer alla former av korruption och bedrägeri, vi kräver öppenhet, integritet och ärlighet i alla delar av vår affärsverksamhet i alla länder.
Åkerströms avfärdar barnarbete, tvångsarbete och arbetsvillkor som kan ses som skadliga, kränkande eller direkt farliga.
För att säkerställa dessa mål, har Åkerströms antagit denna uppförandekod. Varje leverantör, distributör eller annat företag som vill göra affärer med Åkerströms, måste dela detta engagemang.

Ladda ner Code of Conduct

Har ni några frågor till oss?
Kontakta oss