Pumpar

Luft-, vaccum-, specialpumpar

Pumpar

Industripumpar för olika typer av vätskor, centrifugalpumpar, brunnspumpar, doseringspumpar. Oavsett pump kan radiostyrd funktionalitet göra arbetet både säkrare och mer ergonomiskt. Genom att styra funktionerna via knappar på trådlös sändarenhet kan man röra sig fritt runt pumpen och överskådligt följa händelserna i arbetet. Radiostyrning kan även underlätta att styra pumpar i trånga utrymmen.

Pumpar används ibland också över stora avstånd. Istället för att dra kostsam styrkabel kan då man med fördel använda radiostyrning.

Matchande produkter