Pålitlig radiostyrning för ökad kontroll och säkerhet

I mer än 100 år har vi utvecklat hållbara produkter och tjänster anpassade efter omvärldens behov och framtidens möjligheter. Vi ger våra kunder kontroll och säkerhet kring sitt arbete tack vare våra säkra och robusta radiostyrningssystem med tillhörande tjänster.
Vi erbjuder ett brett produkt- och tjänsteutbud med olika typer av sändare, mottagare och annan utrustning för att skapa kompletta system.

Radiostyrning våra produkter och tjänster

Åkerströms erbjuder säkra lösningar inom radiostyrning och digitala tjänster för industriella processer. Högkvalitativ radiostyrning och specialanpassade lösningar utgör skillnaden mellan en problemfri arbetsdag kontra långa driftstopp och olyckor på arbetsplatsen. I vårt sortiment finns lösningar för varje kund oavsett storlek, bransch eller användningsområde.

Remotus

Remotus är våra robusta produkter och lösningar för radiostyrning av säkerhets-kritiska applikationer.

Sesam

Sesam är vår robusta produktfamilj för radiostyrning av icke-säkerhetskritiska applikationer

Access_Ctrl

Access_Ctrl är namnet på vårt affärsområde för uppkopplade tjänster inom behörighetsstyrning och loggning.

Remotus – Säkerhetskritiska applikationer

Remotus heter vår familj av robusta radiostyrningssystem för den del av industrin som räknas som säkerhetskritisk. Det innebär att flera av produkterna i detta sortiment innehar säkerhetsklassningar som PL d, Cat 3, EN ISO 13849-1. Midjesändarna har dubbla CPU:er vilket innebär extra hög säkerhet, även på rörelser/funktioner. De har en aktiv stopp som gör att mottagaren stoppar på mindre än 100ms. Sändare med display kan visa funktionsdata och eventuella larm från systemet.

Remotus används vanligen till kranar, fordon, maskiner, hamnutrustning och annan utrustning med höga krav på säkerhet. Systemet har möjlighet att styra flera kranar från en sändare eller att flera sändare styr en kran, så kallad tandemdrift.

Remotus går också att kundanpassas för specifika behov eller krav.

Gå till Remotus-familjen

Sesam – För icke-säkerhetskritiska applikationer

Sesam-familjen används för styrning av applikationer som portar och grindar, fläktar, lampor med mera som räknas som icke-säkerhetskritiska funktioner. I Sesam-familjen finner du knappsändare i olika storlekar från mindre på/av-varianter till större sändare som kan kontrollera upp till tusen olika mottagare, praktiskt till lokaler med stort antal portar till exempel.
Mottagarna finns i modeller för väggmontage eller på DIN-skena och vi erbjuder även en modell för montage på maskiner eller vagnar där miljön kan vara påfrestande.

Det finns även en mjukvarulösning för enkel konfiguration av storskaliga anläggningar. Praktiskt vid installation av ett stort antal sändare och mottagare som ofta behöver administreras.

Gå till Sesam-familjen

Access_Ctrl – Behörighetsstyrning och produktionsdatalogg

För att hålla ner olyckor och skador på arbetsplatsen är det extremt viktigt att arbetsgivaren kan styra vem som får använda utrustningen och på vilket sätt. De vanligaste orsakerna till olyckor är misskötsel av utrustningen och outbildad personal med tillgång till applikationen.
Med Access_Ctrl kan vi hjälpa er att reducera dessa problem genom att styra behörigheten till radiostyrningen med en valfri RFID-tagg. Som administratör kan du sedan enkelt, med vårt system, styra när och hur utrustningen får användas. Du har tillgång till loggar som visar hur utrustningen använts och av vem och eventuella försök till ogiltig inloggning. Allt enkelt via ett webbgränssnitt.

Gå till Access_Ctrl

Har ni några frågor till oss?
Kontakta oss