Hamn & Färjor

Bommar, grindar, ramper på färjor och speciallösningar för hela färjelägen

Kontroll och säkerhet i maritima miljöer

Vi delger er vår kunskap och erfarenhet för ökad kontroll och säkerhet inom många maritima användningsområden som finns vid exempelvis färjelägen, hamnar och på båtar. Det kan vara styrning av kranar, bommar, plattformar och ramper till och på färjor, vinschar, hamnkranar och signaler för färjetrafik. Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap av allt från den enkla lösningen av öppning/stängning av en bom eller grind till hela systemlösningar där flera radiosystem och datalänkar kombineras till en säker helhetslösning. Våra lösningar återfinns vid många av våra färjelägen runt om i landet. Med vår expertis och omfattande sortiment är vi mycket angelägna om att få dela med oss av kunskap och fortsätta optimera era processer för att ge er maximerad säkerhet och kontroll på er arbetsplats. Att få lösa er utmaning är vår passion!

Matchande produkter