Virtuell utbildningssimulator för traverskran

Verkliga färdigheter, virtuell miljö

Virtuella utbildningssimulatorer bygger på modern Virtual Reality-teknik. En användare kan i en digital miljö köra en radiostyrd traverskran under säkra förhållanden. För den genuina känslans skull körs simulatorn alltid med äkta radiostyrning från Åkerströms. Dagens teknik gör att kranarna beter sig verklighetstroget, samt att miljöerna är realistiska. En virtuell kran kan med fördel användas i utbildningssyfte och överträffar i många fall träningsmöjligheterna som finns med verkliga maskiner. Fördelarna handlar till exempel om tillgänglighet till olika kranar, säkerhet för personal, mental förberedelse för farliga situationer och att förvissa sig om kranförarnas kompetens.

Standard utbildningssimulator

Åkerströms utbildningssimulator bygger på standarden SS ISO 9926-1, Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6, samt kompletterande krav från svensk industri. Syfte är att utbilda kranförare så de får den praktiska kompetens som industrin kräver. Utbildningssimulatorn innehåller flera moment och avhandlar exempelvis daglig tillsyn, planering av körväg, avstånd till hängande last mm.

Samtliga moment innehåller text och visuella stöd som pedagogiskt förklarar vad som ska utföras. Elevens prestation övervakas och dokumenteras vilket gör att en instruktör inte behöver närvara under träningen. Utbildningen avslutas med ett förarprov där eleven ska utföra olika arbetsuppgifter där tidigare utbildningsmoment ingår. Eleven får här applicera sina kunskaper i praktiken, helt utan det visuella stödet. Prestation och överträdelser registreras och dokumenteras, och utbildaren kan själv välja vilka kriterier som ska uppfyllas för godkänt resultat.

   • Daglig tillsyn.
   • Kontroll före varje körning.
   • Avstånd till hängande last.
   • Observera & undvika hinder i gångväg.
   • Grundläggande manövrering av kran.
   • Lyfta rakt.
   • Häva gungande last.
   • Precisionskörning

   Kundanpassade simulatorer

   De virtuella simulatorerna kan kundanpassas för att återspegla specifika arbetsmoment eller lyftredskap. Inom industrin finns många komplicerade och farliga moment som kräver rätt kompetens för att utföras på ett säkert och effektivt sätt. Att kunna träna på dessa moment i en digital miljö ger en säkrare arbetsmiljö, och minskade kostnader i form av ökad effektivitet och mindre spill. Intervjuer med representanter från industrin har påvisat ett flertal exempel på svåra och farliga moment där utbildning med virtuella simulatorer skulle kunna öka både effektivitet och säkerhet.

   Simulator i stålverksmiljö

   Repetitionsutbildning av befintliga kranförare

   Repetitionsutbildning av befintliga kranförare handlar om att arbetsgivaren ska förvissa sig om att föraren fortsatt har rätt kompetens. I praktiken kan det vara svårt att hålla det rekommenderade intervallet på 5 år. Anledningarna är att det kan vara administrativt krävande, samt att det kan krävas att produktionen stoppas under tiden utbildningen ska hållas. Genom att hålla repetitionsutbildning i en simulator ökar tillgängligheten och produktiviteten. Samtidigt kan utbildningsintervallet minskas, vilket gör att föraren kan träna på uppdaterade rutiner och lyftredskap. Resultatet från utbildningen dokumenteras. En godkänd repetitionsutbildning i en simulator kan ge arbetsgivaren ett underlag till att förlänga ett befintligt körtillstånd.

   Exempel på olika övningsmoment och miljöer

   Prata med en expert

   Vill du veta mer om vår virtuella utbildningssimulator? Ring eller maila vår expert Magnus.
   Magnus Kenger
   Affärsutvecklare Simulatorer & Användarutbildning

   Tel: 0241 – 250 18
   Mejl: magnus.kenger@akerstroms.se