Virtuell utbildningssimulator för kranoperatörer

Kranförarutbildning i virtuell miljö

Virtuella utbildningssimulatorer bygger på modern Virtual Reality-teknik. En användare kan i en digital miljö köra en radiostyrd traverskran under säkra förhållanden. Dagens teknik gör att kranarna beter sig verklighetstroget, samt att miljöerna är realistiska. En virtuell kran erbjuder många fördelar jämfört med verkliga maskiner, särskilt när det gäller träning och utbildning. Fördelarna inkluderar tillgänglighet till olika typer av kranar, ökad säkerhet för personalen, mental förberedelse för farliga situationer och möjligheten att säkerställa kranförarnas kompetens. Dessutom bidrar den virtuella träningen till en djupare förståelse och förbättrad arbetsmiljö genom att hela personalen får insikt i kranoperatörernas arbete och utmaningar.


Åkerströms utbildningssimulator bygger på standarden SS ISO 9926-1, Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6, samt kompletterande krav från svensk industri. Syftet är att utbilda kranförare så de får den praktiska kompetens som industrin kräver. Utbildningssimulatorn innehåller flera moment och avhandlar exempelvis daglig tillsyn, planering av körväg, avstånd till hängande last mm.

Samtliga moment innehåller text och visuella stöd som pedagogiskt förklarar vad som ska utföras. Elevens prestation övervakas och dokumenteras vilket gör att en instruktör inte behöver närvara under träningen. Utbildningen avslutas med ett förarprov där eleven ska utföra olika arbetsuppgifter där tidigare utbildningsmoment ingår. Eleven får här applicera sina kunskaper i praktiken, helt utan det visuella stödet. Prestation och överträdelser registreras och dokumenteras, och utbildaren kan själv välja vilka kriterier som ska uppfyllas för godkänt resultat.

  • Daglig tillsyn.
  • Kontroll före varje körning.
  • Avstånd till hängande last.
  • Observera & undvika hinder i gångväg.
  • Grundläggande manövrering av kran.
  • Lyfta rakt.
  • Häva gungande last.
  • Precisionskörning

  Kundanpassade simulatorer

  De virtuella simulatorerna kan kundanpassas för att återspegla specifika arbetsmoment eller lyftredskap. Inom industrin finns många komplicerade och farliga moment som kräver rätt kompetens för att utföras på ett säkert och effektivt sätt. Att kunna träna på dessa moment i en digital miljö ger en säkrare arbetsmiljö, och minskade kostnader i form av ökad effektivitet och mindre spill. Intervjuer med representanter från industrin har påvisat ett flertal exempel på svåra och farliga moment där utbildning med virtuella simulatorer skulle kunna öka både effektivitet och säkerhet.

  Simulator i stålverksmiljö

  Repetitionsutbildning av befintliga kranförare

  Repetitionsutbildning av befintliga kranförare handlar om att arbetsgivaren ska förvissa sig om att föraren fortsatt har rätt kompetens. I praktiken kan det vara svårt att hålla det rekommenderade intervallet på 5 år. Anledningarna är att det kan vara administrativt krävande, samt att det kan krävas att produktionen stoppas under tiden utbildningen ska hållas. Genom att hålla repetitionsutbildning i en simulator ökar tillgängligheten och produktiviteten. Samtidigt kan utbildningsintervallet minskas, vilket gör att föraren kan träna på uppdaterade rutiner och lyftredskap. Resultatet från utbildningen dokumenteras. En godkänd repetitionsutbildning i en simulator kan ge arbetsgivaren ett underlag till att förlänga ett befintligt körtillstånd.

  Exempel på olika övningsmoment och miljöer

  Prata med en expert

  Vill du veta mer om vår virtuella utbildningssimulator? Ring eller maila vår expert Magnus.
  Magnus Kenger
  Affärsutvecklare Simulatorer & Användarutbildning

  Tel: 0241 – 250 18
  Mejl: magnus.kenger@akerstroms.se