Garantivillkor

Våra produkter är omsorgsfullt testade och fungerar utmärkt för det ändamål och miljöer de har skapats för. Men hur noggranna än vi än är så kan fel inträffa i tillverkningsprocessen. Vi vill vara säkra på att våra kunder får bästa tänkbara användarerfarenheter och tillämpar leveransvillkoren NL09 och NPV09 inom Norden och Orgalime S2012 och SW 14 i övriga länder, med förtydligande gällande Garantier enligt vad som anges här.

Allmänna leveransvillkor

Produkter från Åkerströms Björbo AB täcks av en garanti vad gäller material-, och tillverkningsfel. Vi tillämpar leveransvillkoren NL09 och NPV09 inom Norden och Orgalime S2012 och SW 14 i övriga länder, med förtydligande gällande Garantier enligt vad som anges här. Särskilda bestämmelser eller avtal kan förekomma och ska vid det fallet föregås dessa.

Reklamationer ska genast meddelas skriftligen med beskrivning av när och hur felet först uppstod, era kontaktuppgifter, samt referens till vårt ordernummer och produktens serienummer eller leveransnummer (del.no.). Produkter ska alltid returneras till Åkerströms Björbo AB för bedömning om inte annat uppges.

Under garantitiden förbehåller Åkerströms Björbo AB sig rätten att reparera, ersätta eller helt/delvis kreditera en del av summan motsvarande priset vid köptillfället för Produkten.

Garantivillkoren gäller från den dagen Produkten levererades enligt EXW Åkerströms Björbo AB Incoterms 2011.

ProduktkategoriGarantitid
Åkerströms Remotus radiosystem eller lösa sändare och/eller mottagare2 år
Slitagedelar* till radiosystem1 år
Åkerströms Sesam radiosystem eller lösa sändare och/eller mottagare2 år

* Slitagedelar inkluderar följande:

 • Antenner
 • Batterier
 • Tätningar
 • Gummibälgar
 • Vippströmställare
 • Tryckströmställare
 • Nyckelbrytare
 • Väskor, bälte, fäste/bältesclips och hållare

Garantier täcker inte:

 • Fel som härrör från felaktig användning eller installation, inklusive skador som uppstått i samband med att Produkten tappats eller annan fysisk åverkan;
 • Fel som har uppkommit från onormalt slitage, och garanti kan begränsas av att Produkten använts i olämplig miljö (exempelvis korrosiv/frätande-, fuktig-, dammig-, marin miljö eller kallare och/eller varmare än vad som är angivet temperaturintervall).
 • Fel som har uppkommit från bristfälligt underhåll;
 • Fel som härrör från trasiga gummibälgar, tätningar, gummihättor, så som fukt- och vattenskador;
 • Fel som härrör från att felaktiga eller ej specificerade batterier använts;
 • Produkter som har förändrats utan tillstånd från Åkerströms, eller där icke godkända komponenter använts;
 • Om åberopanden har obetalda fakturor.

Kontakt

Produkter köpta genom återförsäljare hänvisas till inköpsstället i första hand, annars till Åkerströms försäljningsavdelning. 

Front Office

Direkt tel: 0241-250 70
E-post: frontoffice@akerstroms.se

Har du frågor till oss?
Ring eller maila