Utvecklade för att tåla extrema påfrestningar

Säkerhet och direktiv

Åkerströms produkter är mycket robusta och utvecklade för att klara extrema miljöer. Produkterna genomgår tester för bland annat vibration, kyla och värme, dessutom genomgår produkterna omfattande tester för EMC och LVD.

Produkterna innehar skyddsklass IP65-67 vilket innebär att de är mycket tåliga för damm och vatten. Våra komponenter är samtliga mycket noga utvalda och testade innan de skickas ut till kund. Samtliga av våra produkter är CE-godkända.
Våra produkter anpassade för mobila applikationer är också godkända för fordonsbruk inom ramen för EUs samt FNs regelverk. Vi innehar även FCC-godkännande för produkter som vi säljer till de marknader där detta är ett krav.

Snabbstoppsfunktionen i våra radiosystem för säkerhetskritiska applikationer är godkänd enligt Performance level D (Pl d), Cat 3, EN ISO 13849-1. Vid förfrågan kan även rörelser klassificeras.

För leveranser inom Norden tillämpar vi:
Allmänna Leveransbestämmelser NL09 samt
Allmänna Leveransbestämmelser avseende programvara NPV09,
om inte annat särskilt avtalats.