Vårt ansvar från början till slut.

Åkerströms erbjuder en service utöver det vanliga. Det, tillsammans med en osviklig kvalitet, gör att en produkt från oss håller. År ut och år in.

Vi ser till att er verksamhet fungerar

Med vår långa erfarenhet av radiostyrning har vi lärt oss en sak. Att göra produkter och lösningar som fungerar. Och fungerar. Och fungerar. Det är kvalitet som håller i längden. Vi tar ansvar för affären från början till slut.

Med vår utbyggda serviceorganisation kan ni känna er trygga med att våra system fungerar i många år framöver. Vi står för säkra leveranser och noggrann uppföljning.

Behoven av service och underhåll är olika beroende på i vilken miljö utrustningen används och hur kundens verksamhet ser ut därför erbjuder vi våra kunder allt från enklare konsultationer per telefon till skräddarsydda serviceavtal med kundspecifikt innehåll. Vi erbjuder ett antal olika servicepaket innehållande tjänster, där ni kan välja vilken typ som passar bäst utefter era önskemål och behov.

  • Förebyggande kontroller och underhåll
  • Installation och idrifttagning
  • Reparation/serviceverkstad i Björbo
  • Fullt utrustad servicebuss för service/reparation på plats

Kontakta oss för en konsultation kring ert behov av service och underhåll.

Tel 0241-250 80 e-mail repair@akerstroms.se

Har du frågor till oss?
Maila eller ring