Framtiden börjar idag

Att begränsa nyttjandet av jordens resurser är den största utmaningen vår gemensamma värld står inför. Åkerströms vill vara med och bidra med det vi kan, till vår gemensamma framtid. Genom att förhålla sig till FN:s 17 globala mål kan vi ta ställning ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Framtiden börjar med de val vi gör idag. Åkerströms har sedan starten 1918 gjort affär på att ta hållbara beslut. Vi tänker fortsätta på den banan med innovation som drivkraft och hållbarhet i alla led som mål.

Tillsammans blir vi hållbara

Alla företag påverkar samhället, genom sin affärsmodell, sina produkter, tjänster och inte minst genom hur man som företag agerar gentemot sina medarbetare. Idag ingår ordet hållbarhet i varje företags CSR–policy. Men att arbeta med hållbarhet som riktmärke är så mycket mer än en bock i protokollet. Det handlar om att värna om miljön i allt vi gör, att skapa förutsättningar för bra arbetsförhållanden, att tänka innovativt och att ta fram hållbara produkter. Det finns också globala riktlinjer som ska godtas och efterföljas.

I den bransch vi verkar i finns mycket att göra för att öka förutsättningarna för hållbara företagsmodeller. Åkerströms har alltid gjort sitt yttersta för att vara ett föredöme för industrin. Gemensamt ska vi se nyttan, möjligheter och nödvändigheten i att formulera om arbetsmodeller, processer och strategier för att bli så hållbara som vi bara kan. Tillsammans gör vi skillnaden. Hela industrin behöver ta ansvar för en hållbar utveckling.

Hållbarhet finns i vårt DNA

I över 100 år har Åkerströms verkat för och bidragit till en tryggare arbetsmiljö genom sina säkra och robusta lösningar för kommunikation och radiostyrning.

Alla har rätt till att komma hem i samma skick som man hade när man kom till jobbet. Samma rätt tycker vi att man har när det gäller kvaliteten på sin radiostyrning. Åkerströms har en lång historia av service och reparationer, vilket sparar på resurser och skapar längre livslängd åt våra produkter. Det är en ekologisk vinning för miljön samt en ekonomisk vinning för kund.

Vår agenda 2021-2025

Checklistan för våra gröna steg kommer inom kort

Vår hållbarhetsrapport

Vi strävar hela tiden mot att göra hållbara val för vår verksamhet. Som ett bolag i Allgon-koncernen så jobbar vi alla gemensamt för att skapa en miljövänlig, jämställd och rättvis verksamhet för våra kunder, leverantörer och personal. Läs gärna mer om vårt arbete i Allgons hållbarhetsrapport.

Läs vår hållbarhetsrapport