Uppkopplade tjänster

Access_Ctrl är namnet på vårt affärsområde för uppkopplade tjänster inom behörighetsstyrning, daglig tillsyn och loggning av produktionsdata. Access_Ctrl är framtaget för att erbjuda ökad kontroll och säkerhet i industrin och är ett komplement till Åkerströms robusta och säkra radiostyrningssystem.

Behörighetsstyrning och daglig tillsyn

Maximerad kontroll och säkerhet

Åkerströms vill bidra till att hjälpa industrin minimera olyckor och skador på arbetsplatsen. I industrier där tunga lyft och kritiska processer dagligen utförs är person- och produktionssäkerhet av högsta vikt. Operatörer ska kunna utföra arbetet på ett så säkert sätt som möjligt och ingen annan människa i lokalen ska komma till skada. Med hjälp av Access_Ctrl behörighetsstyrning ger vi underhålls-/produktionsansvariga eller annan ansvarig full kontroll över hanteringen vem som kan aktivera radiostyrningssystemet för att köra kranen, när, var och hur. Ingen behöver ifrågasätta operatörers behörighet, om de har relevant utbildning för att få köra kranen eller inte. Allt finns säkrat i systemet. Ingen möjlighet till obehörig körning finns.

Med hjälp av systemet kan du som kund ställa in exakt vem som får köra kranen, var och när. Behörighet styrs och administreras via ett lätthanterligt webgränssnitt som kan ligga lokalt i företagets miljö eller i molnet. Med hjälp av Access_Ctrl kan administratören se vilka användare som är inloggade och vilka som använt kranen under dagen och vid vilka tillfällen. Systemet har även en fullständig logg som kan visa ogiltiga inloggningar och vilka som eventuellt försökt få tillgång till kranen. Access_Ctrl visar även om någon kran skulle gå offline. Access_Ctrl ger de som arbetar runt kranen en ökad trygghetskänsla då man vet att endast behörig personal kan aktivera radiostyrningssystemet och köra kranen.

Konceptet är enkelt; behörigheten hanteras med valfri RFID-tag (Mifare). Med detta erhålls status över styrda maskiner och behöriga operatörer. Företaget kan använda befintliga kort som redan används i verksamheten, exempelvis ID06. Detta ger stora fördelar då man kan administrera kort som redan är i bruk utan att behöva skaffa ytterligare taggar eller kort.

Digitalisera er daglig tillsyn
Den dagliga tillsynen av en kran eller maskin är grunden till att upptäcka fel och brister innan det uppstår större mer kostsamma fel. Med Access_Ctrl säkerställs att den dagliga kontrollen utförs och rapporteras.

 • Enkel hantering av användare och behörigheter
 • Administreras via webgränssnitt
 • Funktionalitet för daglig tillsyn
 • Autentisering med valfri tag eller kort av Mifare typ
 • Fullständig logg på användare och tider
 • Se kranar visuellt på karta med GPS-positioner
 • Exportera data till andra system

Produktionsdatainsamling

Förutsägbart underhåll och säkert arbete

Access_Ctrl innehåller också en produktionsdatalogg, vilken ger värdefull information och exakta data för att identifiera en betydande förändring i tillståndet på maskinen.

All driftdata sparas vilket ger möjlighet till att i efterhand analysera körmönster och eventuella incidenter. Det går även att lägga till fler sensorer och mätinstrument för att kontrollera olika parametrar, som exempelvis hur mycket vikt som lyfts, vilka vibrationer som förekommer, hur snabbt kranen körs eller hur mycket som är snedbelastat.

Datan sparas lokalt på en LCU (logg and connectivity unit), vilken synkas regelbundet med moln, eller på egen server. Detta möjliggör åtkomst när som helst och hur länge som helst. På så sätt kan produktionen fortsätta även efter mindre akuta incidenter, utan att riskera att data kring händelsen går förlorad. Med Access_Ctrl ges kontroll över maskinens effektivitet, rörelser och tillstånd – en primär aspekt för förutsägbart underhåll och säkrare arbetsförhållanden i industriella miljöer.

 • Säkrare och tryggare arbetsmiljö
 • Långsiktig underhållsplanering
 • Minskade produktionsstopp
 • Minskade underhållskostnader
 • Enklare felsökning

Prata med en expert om Access_Ctrl

Hör av dig till oss!

Vill du veta mera om Access_Ctrl och vad behörighetsstyrning och produktionsdatalogg kan göra för ditt företag? Ring eller maila vår expert Ola.

Ola Erkers
Key Account Manager
ola.erkers@akerstroms.se

Tel: 0241-250 04
Mobil: 070-606 06 34