Åkerströms och Ovako koncernen ingår strategiskt partnerskap

Åkerströms Björbo och Ovako koncernen i Sverige ingår strategiskt partnerskap för en säkrare arbetsmiljö

Åkerströms, som i över 60 år utvecklat högteknologiska radiostyrningslösningar för industrin, och Ovako Sweden – ett av Nordens ledande industriföretag, har genom ett licensavtal förenats för att främja en säkrare arbetsmiljö. Syftet är att säkra manuella processer kring tunga lyft genom Åkerströms SAAS-tjänst Access_Ctrl. Samarbetet representerar en gemensam vision och ett åtagande att gynna långsiktig hållbarhet.

Hans Åkerblom, VD för Åkerströms, understryker betydelsen av att skapa en trygg arbetsmiljö och minimera risken för produktionsstopp. ”Genom att effektivisera säkerhetsfunktioner som daglig tillsyn och behörighetsstyrning, samt att på sikt prognostisera underhåll och service för anslutna enheter, tar vi ett avgörande steg mot säkrare verksamheter inom industrin. Licensavtalet mellan oss och Ovako koncernens bolag i Sverige innebär inte bara ett gemensamt åtagande för säkerhet, utan också en klar vision om att driva branschutvecklingen i en ansvarsfull riktning.”

Phetra Ericsson, EVP Group HR, Communication & EHS för Ovako, säger: ”Tjänsten som erbjuds våra bolag och anläggningar i Sverige syftar till att säkerställa ett systematiskt sätt att öka personsäkerheten för tunga lyft. Efter framgångsrika testinstallationer finns nu möjligheten att utöka med fler anslutningar i Hofors, Hällefors, Smedjebacken, Boxholm och Hallstahammar. Vi ser fram emot att ytterligare förbättra vår personsäkerhet och skapa en ännu tryggare arbetsplats för våra medarbetare.”

”Vanligtvis undertecknas stora avtal med pompa och ståt, men detta avtal markerades av en enkel ceremoni på väg till kontoret i Borlänge, vid Stora Skedvi kyrka tidigt på morgonen berättar Hans. Det var en ödmjuk start på ett viktigt partnerskap. Ett partnerskap som inte bara handlar om affärer, utan också om trygghet för varje individ som arbetar för våra kunder.