Åkerströms och KSUs Teknik och Träningscenter, TTC i Forsmark förenar krafter.

Åkerströms Björbo och KSUs Teknik och Träningscenter, TTC i Forsmark förenar krafter för att förbättra kranförarutbildningar med VR-teknologi och digital säkerhet.

Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) i Forsmark och Åkerströms Björbo meddelar att de har ingått ett strategiskt samarbete där målet är att öka säkerheten samt att förbättra utbildningen för operatörer av traverser och kranar genom att integrera Åkerströms Access_Ctrl och VR-teknologi i KSUs utbildningsprogram.

– KSU erbjuder utbildningar inom kärnkraftsteknik, driftmannaskap och yrkesmannaskap med fokus på att öka säkerhetsmedvetandet och kompetensen hos personalen på bl a svenska kärnkraftverk. Utbildningen inkluderar säkerhetskultur, riskhantering och krishantering, och använder bland annat avancerade simulatorer för realistisk träning i verklig miljö. KSU samarbetar nationellt med svenska kärnkraftverk och myndigheter för att säkerställa att utbildningen följer de senaste standarderna och forskningen inom området, men verkar även internationellt med andra kärnkraftsaktörer.

-Åkerströms Access_Ctrl digitaliserar tidigare manuella säkerhetsrutiner inom framför allt tunga lyft. Detta sker genom att kontrollera behörighet och åtkomst till traverser och kranar, vilket drastiskt minskar risken för personskador och oplanerade produktionsstopp. Åkerströms VR-simulering erbjuder operatörer realistiska träningsmiljöer där de kan öva på komplexa och farliga scenarier utan att riskera människors säkerhet eller skada materiel och gods. Detta förbättrar operatörernas beredskap och kompetens.


Joachim Lindström, Enhetschef Teknik och Träningscenter på KSU: ”Samarbetet med Åkerströms är ett steg framåt i vår strävan att erbjuda den mest avancerade och effektiva utbildningen för våra operatörer så att de är väl förberedda för att hantera även de mest utmanande situationerna på ett säkert och effektivt sätt.”


Hans Åkerblom, VD och försäljningschef på Åkerströms: ”Vi tackar KSU för förtroendet och är stolta över att ingå detta strategiskt viktiga samarbete. Tillsammans kommer vi att ha möjlighet att höja standarderna för säkerhet och operatörskompetens.”


Pär Helje, produktchef för Access_Ctrl: ”Samarbetet med KSU markerar början på en långsiktig och framgångsrik allians med svensk kärnkraftsindustri. Det är fantastiskt att se hur utvecklingen av våra tjänster ger resultat och öppnar upp för fler målgrupper och branscher.”

Partnerskapet markerades med en informell ceremoni vid Fänforsens strand, invid Åkerströms Björbos huvudkontor.