Vårt affärssystem är igång igen!

Vi är glada att kunna meddela att vi nu fått tillbaka vårt affärssystem igen!

Som ni känner till drabbades vår leverantör Tietoevry av en IT-incident den 19–20 januari, vilket orsakade att vårt affärssystem tillfälligt låg nere. Denna händelse ledde till en period av intensivt arbete inom vårt team.

Under de senaste veckorna har vi, med ett extraordinärt internt engagemang, fokuserat på att upprätthålla våra verksamhetsprocesser manuellt. Detta arbete har varit avgörande för att minimera störningar i hanteringen av era befintliga och framtida order. Vi har nu framgångsrikt registrerat alla manuella order och är glada över att informera att vårt system är fullt fungerande igen.

Det är med stor tacksamhet vi uppskattar det stöd och den förståelse vi har mottagit från er under denna utmanande period.

Tack för ert fortsatta förtroende i Åkerströms. Vi ser fram emot att fortsätta leverera den högsta servicenivån till er.