Åkerströms Björbo AB och Ragn-Sells Recycling AB etablerar strategiskt servicesamarbete för stärkt driftsäkerhet

Åkerströms Björbo AB, ledande inom radiostyrningssystem och tillhörande eftermarknadsservice, meddelar stolt ett strategiskt serviceavtal med Ragn-Sells Recycling AB för att förbättra driftsäkerheten och effektiviteten i deras fordonspark. Detta partnerskap symboliserar en satsning på högkvalitativ service och minskade driftsavbrott, vilket ökar värdet för Ragn-Sells kunder.

Under avtalsperioden kommer Åkerströms att erbjuda förebyggande underhåll och reparationer av radiostyrningssystem på utvalda Ragn-Sells fordon, med målet att upprätthålla optimal operativ kapacitet. Initialt fokuseras på Region Mitt-Öst med ambitionen att utvidga servicen nationellt under 2024, vilket demonstrerar Åkerströms flexibilitet och kundfokuserade service.

Det ömsesidiga åtagandet innebär även förbättrad serviceeffektivitet, inkluderande telefonsupport och prioriterade reparationer, vilket reflekterar ett delat engagemang för hållbarhet.

Hans Åkerblom, VD för Åkerströms Björbo, är entusiastisk över partnerskapet med Ragn-Sells och understryker värdet av deras gemensamma arbete: ’Vi är stolta över att Ragn-Sells väljer oss som partner, vilket även erkänner vår expertis. Genom att hålla radiostyrningssystemen i toppskick, reducerar vi inte bara driftstopp utan sparar också kostnader och effektiviserar arbetsflöden för Ragn-Sells, vilket bidrar till en hållbarare och mer kostnadseffektiv framtid.”

”Att sträva efter kontinuerliga förbättringar inom kostnadseffektivitet, miljöhänsyn och driftsstabilitet är kärnan i vårt arbete hos Ragn-Sells. Valet av Åkerströms som vår partner var självklart, givet deras pålitliga och beprövade produkter samt service. De representerar ett föredöme av tillförlitlighet, med värderingar som speglar våra egna, där säkerhet och miljöprioritering är av yttersta vikt”, säger Anders Garén, fordonsspecialist på Ragn-Sells. Andreas Hedström, chef för exportförsäljning och strategiska partnerskap, har under mer än ett decennium arbetat med att bygga förtroende och etablera långsiktiga relationer med våra kunder. Han delar med sig av sin insikt om denna resa: ”Genom åren har vårt fokus på att djupt förstå och möta våra kunders behov lett oss till att utveckla lösningar som inte bara uppfyller förväntningarna utan också överträffar dem. Detta har varit nyckeln till våra långvariga och starka relationer med kunderna.”

”Det är belönande att se vårt engagemang och hårt arbete bära frukt genom utvidgade samarbeten och serviceavtal. Detta stärker inte bara Ragn-Sells driftsäkerhet och affär utan befäster även vår position som ledande inom robusta radiostyrningar och eftermarknadsservice för spolbilsmarknaden i Norden,” avslutar Andreas Hedström.