Hedersomnämnande i tävlingen Smart Industri

Åkerströms nominerades under hösten som en av fem finalister i företagstävlingen Smart industri som arrangeras av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Igår avgjordes tävlingen där Åkerströms tilldelades ett hedersomnämnande för sin långa tradition av digitalisering, innovation och hållbarhet. Motiveringen lyder:

”Åkerströms Björbo AB tilldelas ett hedersomnämnande i 2023 års företagstävling Smart industri för sin långa tradition av digitalisering, alltid med utgångspunkt i kundens behov och med effektivare resursutnyttjande och minskat klimatavtryck som ledstjärnor. Åkerströms Björbo nyttjar digitala tillgångar och avancerad teknik för att ständigt förnya sitt erbjudande och värdeskapandet gentemot kunderna samtidigt som bolaget genomgått genomgripande förändringsresor internt. Åkerströms Björbo utveckling visar att det går att bedriva konkurrenskraftig verksamhet även långt utanför de traditionella industriregionerna vilket ger tydlig uppmuntran till andra svenska företagare.”

Läs mer om vinnare och vårt hedersomnämnande

Hans Åkerblom, Anna Stiwne, Peter Enmalm – Åkerströms Björbo AB