Hans Åkerblom tar över som VD

Efter två framgångsrika år som säljchef kliver Hans Åkerblom nu in i rollen som VD för Åkerströms och signalerar en ny era av tillväxt och global närvaro. Verksamheten i Björbo, en viktig kulturbärare i mer än 100 år, kommer fortsatt att utvecklas med resurser, kompetens och nya medarbetare.

Genom ägarbolaget Allgon får Åkerströms tillgång till fler säljkanaler världen över. Fokus ligger på att leverera kundvärde, där Åkerblom ska leda Åkerströms genom en spännande period av expansion. Dessutom satsar man framåt genom forskning, produktutveckling och den pågående digitaliseringsresan inom industrin. Satsningen inom Allgon och Åkerströms markerar starten på en expansiv tillväxtfas, där resurserna inom R&D fördubblas för att möta marknadens utmaningar och stötta det nya ledarskapet.

Hans Åkerblom betonar vikten av att utveckla kundfokuserade lösningar för företagets olika affärsområden och segment. En tydlig inriktning på hållbarhet och personsäkerhet präglar företagets strategi under det nya ledarskapet. Målet är att Åkerströms genom sina lösningar ska förena långsiktiga värden med kraven på effektivitet och lönsamhet för alla sina kunder.

”Tillsammans positionerar vår utökade organisation Åkerströms för en framtid där vi omdefinierar globala affärsrelationer och tar täten i branschens omvandling världen över,” säger tillträdande VD Hans Åkerblom med övertygelse.