Hållbarhetsrapport 2021

Åkerströms har sedan starten 1918 gjort affär på att ta hållbara beslut. Vi tänker fortsätta på den banan med innovation som drivkraft och hållbarhet i alla led som mål.

Åkerströms ingår i Allgonkoncernen, där vi tillsammans med vårt systerbolag Tele-Radio har ett viktigt uppdrag att skapa en säker och användarvänlig arbetsmiljö för industrikunder. Det görs genom unika lösningar för industriell radiostyrning som effektiviserar såväl produktion som logistik. För oss är det viktigt att vi ständigt utvecklas för att möta ökade krav på certifiering, ergonomi och användarvänlighet.

Allgonkoncernen har även fortsättningsvis siktet inställt på att bli en global marknadsledare inom industriell radiostyrning och vägen dit går genom att tillhandahålla de säkraste och mest tillförlitliga lösningarna.

Läs mer i Allgonkoncernens hållbarhetsredovisning om året som gått ur ett hållbarhetsperspektiv.
Länk Hållbarhetsrapport

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.