Social Hållbarhet

Vi på Åkerströms vet att våra medarbetare är vår allra största och framför allt viktigaste resurs. Åkerströms sociala hållbarhetsarbete tar avstamp i FNs 17 globala mål, också känd som agenda 2030. Mål 3 handlar om god hälsa och välbefinnande, ett mål som går i linje med vår syn på arbetsmiljö och personalomsorg.

För att främja mental hälsa är den psykologiska tryggheten i arbetet av största vikt. Tillbud, olyckor och arbetsbelastning registreras. För att säkerställa att tillbud och olyckor följs upp använder vi oss av ett TIA-system. Vi belyser även vikten av att rapportera psykosociala tillbud. På Åkerströms eftersträvar vi en balans mellan jobb och privatliv – jobbet ska anpassas efter livet och inte tvärtom.

Under 2022 introducerade vi ett pulsmätningssystem som istället för den årliga medarbetarundersökningen mäter temperaturen hos våra anställda på en daglig basis. Detta ser vi som ytterst nödvändigt för att kunna bedriva ett aktivt och levande psykosocialt arbetsmiljöarbete. Genom att jobba med pulsmätningar skapas en realistisk bild av vad våra medarbetare tycker. Pulsmätningsverktyget har även en funktion för att ge varandra beröm. Vi ser att man mår bättre, presterar bättre och växer som individ!

People, Planet, Profit

Hos Åkerströms är vi övertygade om att ett hållbart företagande kommer gå snabbare om vi blomstrar samtidigt som vi gör den nödvändiga omställningen. Det här är något vi lever för varje dag, varje minut – då vi ser att det gynnar oss som företag och är bra för individen och för vårt samhälle som helhet.

Vill du veta mer om vårat hållbarhetsarbete?

Läs mer HÄR eller kontakta vår hållbarhetsansvarig Amanda Romlin

Amanda.romlin@akerstroms.se