Åkerströms konsoliderar resurser

Allgonkoncernens dotterbolag Åkerströms konsoliderar resurser och stärker sin marknadsposition

Åkerströms Björbo, som ingår i Allgonkoncernen, stärker sin marknadsposition genom att konsolidera resurser och bredda samarbeten inom den gemensamma organisationen.

– Det handlar ytterst om att erbjuda våra kunder och partners en stark grund för innovation och kundnytta, säger Anna Stiwne, VD på Åkerströms.

Genom integrationen möter bolaget en ökande global efterfrågan och kan samtidigt hantera större och mer komplexa projekt. Detta skapar möjligheter att utveckla verksamheten för Åkerströms anläggning i Björbo. Från och med första juli kommer man genom Allgon att integrera kompetens för utveckling, produktledning, kvalitet och hållbarhet. I och med den nya strukturen kommer även anläggningen i Björbo att prydas med Allgons logotyp som vi stolta kommer bära bredvid vårt egna varumärke.

Det är viktigt att notera att integrationsarbetet inte påverkar Åkerströms som varumärke eller befintliga kundrelationer. Med vår engagerade personal fortsätter vi att vara en pålitlig partner i nära samarbeten med marknaden enligt de standarder och löften man är kända för.

– Vi förblir dedikerade till våra värden, kundsegment och kärnkompetenser samtidigt som vi drar nytta av Allgons resurser. Nu får vi stärkta möjligheter att möta våra kunders förväntningar och flytta fram våra positioner långsiktigt, avslutar Anna.