Miljövänligare förpackning

Vi gör om våra förpackningar – för miljöns skull

I över 100 år har Åkerströms bidragit med säkra lyft till industrins alla hörn och kanter. Med våra robusta radiostyrning och tillhörande tjänster bidrar vi direkt till en tryggare arbetsmiljö samtidigt som vi vill att tanken om hållbarhet ska genomsyra allt vi gör. Det handlar om att skapa förutsättningar för bra arbetsförhållanden, att tänka innovativt och att ta fram produkter och lösningar som håller på lång sikt. Det handlar även om att industrin gemensamt ska se nyttan, möjligheter och nödvändigheten i att formulera om arbetsmodeller, processer och strategier för att bli så hållbara som möjligt.

Framtiden börjar med de val vi gör idag. Därför gör vi nu om våra förpackningar till en miljövänligare modell i oblekt återvunnen kartong. Åkerströms har sedan starten 1918 gjort affär på att ta hållbara beslut. Vi tänker fortsätta vår resa med innovation som drivkraft med målet att arbeta hållbart i alla led. Hela industrin behöver ta ansvar för en hållbar utveckling. Tillsammans gör vi skillnad.

De nya förpackningarna har vi redan börjat producera och kanske har du redan fått en i din leverans? Vi slänger inga av de äldre förpackningarna utan självklart kommer vi förbruka det lager vi redan producerat. Så när just du får en ny förpackning kanske dröjer. Men den som väntar på nåt gott…

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete