Tillsammans gör vi skillnaden

Vi gör vårt bästa för att vara ett föredöme inom vår bransch. Men vi kan inte ensamma ta itu med de globala hållbarhetsutmaningarna.

Samarbeten identifierar nya och innovativa lösningar

Vi på Åkerströms är övertygade om att det är genom samarbeten och strategiska arbetsrelationer med näringsliv, kommun, skolor, forskning och samhällsnyttiga organisationer som vi tillsammans kan nå vår fulla potential.

Vi gör vårt bästa för att vara ett föredöme inom vår bransch. Tar de steg vi kan idag, och planerar de steg vi inte kan genomföra direkt. Men vi kan inte ensamma ta itu med de globala hållbarhetsutmaningarna. Det är när vi samarbetar med andra kan vi identifiera nya och innovativa lösningar för utmaningar och samtidigt få större insikt i de krav marknaden ställer på oss. Ett tillvägagångssätt som låter oss också lära av varandra, sprida kunskap och generera en bredare positiv inverkan på samhället och vår miljö.

Gemensamt ska vi se nyttan, möjligheter och nödvändigheten i att formulera om arbetsmodeller, processer och strategier för att bli så hållbara som vi bara kan. Tillsammans gör vi skillnaden.