Reklamation

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Leveransadress(Obligatoriskt)

Faktureringsadress(Obligatoriskt)

E-post(Obligatoriskt)
Uppgifterna nedan i detta formulär måste fyllas i innan ni returnerar gods till Åkerströms. Om formuläret saknas eller inte är komplett ifyllt kan det fördröja vår hantering av ärendet. Det ifyllda formuläret skickas till Complaints@akerstroms.se. Efter 1-3 dagar får ni svar med ärende nummer och information. En utskriven kopia av formuläret med ärendenummer ska bifogas det returnerade godset.