CPU-KORT FSK12 115/230VAC RX182

945851-001

R-RES