EAB effektiviserar pallhanteringen med Åkerströms pålitliga styrning

EAB är ett svenskt familjeägt företag, grundat 1957 som konstruerar, tillverkar och monterar lagerinredningar, portar och stålbyggnader anpassade efter kunden specifika behov. Företaget ligger i Smålandsstenar där all konstruktion, produktion och utveckling sker. EAB har idag hela världen som marknad. Åkerströms har samarbetat med EAB sedan 1989 – 30 år i år.

– Vi har idag och i 30 års tid haft ett gediget och nära samarbete – som håller, säger Andreas Hedström, kundansvarig för EAB. Vi blickar nu framåt och ser över framtidens behov av nästa generations styrning – tillsammans med EAB förstås, säger Andreas, som även konstaterar att det är en av Åkerströms styrkor, att jobba nära kund, lyssna in behov och önskemål.

Andreas Hedström, kundansvarig Åkerströms

Radioshuttle™ är EAB:s patenterade system för effektiv volymhantering av pallar i ett djupstaplingsställ. Till skillnad från andra djupstaplingsställ, där man måste köra in i ställaget med trucken, låter man EAB:s Radioshuttle™ hämta eller lämna önskad pall. Systemet gör att du kan utnyttja din lagervolym maximalt, i alla temperaturzoner från -30°C till +40°C. 2017 lanserade EAB sin sjätte generation av Radioshuttle™ – en succé med erfarenhet från över 1 200 installationer world-wide.

EAB:s Radioshuttle™ arbetar trådlöst och styrs med Åkerströms radiosändare som sitter i trucken. En anpassad variant av Åkerströms Sesam 6000 system. Flera maskiner kan styras med en och samma radiosändare. Trucken behöver därmed inte stå och vänta på maskinen, utan är fri att arbeta på annat håll, vilket ger ett bra truckutnyttjande.

– År 1990 lanserade EAB sin första Radioshuttle™, Maxipacker som den då benämndes. Maskinen visade sig bli en succé inom lagerhantering, säger Christer Larsson, tekniker på EAB och som jobbat på företaget i 40 år. Christer har varit med från starten i utvecklingen av EAB:s Radioshuttle™ och i anpassningen av Åkerströms radiostyrning.
Vis av sin långa erfarenhet, konstaterar Christer att Åkerströms radiostyrning kan liknas med ett järnspett. Det är pålitligt, enkelt att använda och fungerar alltid.

Christer Larsson, tekniker EAB

Åkerströms har även andra radiostyrningslösningar installerade i EAB:s anläggning i Smålandsstenar. För att öppna och stänga portarna används det smidiga Sesam 800 systemet och till flera av traverserna använder man Åkerströms robusta Remotus system.

EAB kundcase