ITAB underlättar arbetet för underhållspersonal med Sesam

Åkerströms har sedan många år tillbaka levererat Sesam radiostyrning till ITAB i Jönköping, en av Europas främsta leverantörer av butikskoncept, butiksinredningar, kassadiskar, belysning och butiksutrustning.

Radiostyrningen används för att manuellt öppna och stänga ITABs automatiska entrégrindar som levereras till olika butiker world wide. Styrningen underlättar för städ- och underhållspersonal som med en enkel knapptryckning öppnar upp alla grindar till ett fast öppet läge då exempelvis golven skall rengöras. Vise versa när de sedan skall stängas. Sändaren, av modell Sesam 800 Keyring, kommunicerar med en Sesam 800 mottagare, monterad på en DIN-skena inuti grindstolpen.

radiostyrning till grind