Pålitliga Sesam-systemet öppnar portarna åt Ovako i Hofors

Ovako vilar på en 300-årig grund av gedigen nordisk expertis inom stålproduktion. Redan på 1600-talet formades de tidiga traditionerna i järnsmedjor med början i Hofors, följt av Boxholm och Hällefors på 1700-talet och Smedjebacken år 1856. Under århundradens lopp växte smedjorna till stora industrier och blev så småningom en del de företag som senare utvecklades till dagens Ovako.

Ovako är idag en ledande europeisk tillverkare av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Produktionen baseras på återvunnet skrot och omfattar stång, rör och förkomponenter. Ovako finns representerat i fler än 30 länder och har försäljningskontor i Europa, Nordamerika och Asien. Hela Ovako-koncernen sysselsätter ca 3 000 personer, varav ca 1 000 st i Hofors.

Prioriterad leverantör

Redan 1958 blev Åkerströms prioriterad leverantör till den tunga industrin och däribland till Ovako i Hofors. Åkerströms har därmed sedan många år haft äran att vara leverantör av radiostyrning till traverser, kranar och diverse styrning av bommar, maskiner åt Ovako i Hofors och nu sedan i fjol även till portarna.

80 industriportar styrs av Sesam

För drygt 20 år sedan installerades de första Sesam-systemen hos Ovako i Hofors. Systemen användes till att styra tåg-bommar och för styrning av diverse maskiner. När sedan Sesam 800 systemet introducerades byttes de äldre enheterna ut allt eftersom. Till Ovakos alla portar användes fram till förra året ett annat radiomärke då även det arbetet med att byta ut alla styrningar till Sesam 800 påbörjades. Idag styrs ca 80 industriportar i anläggningen med hjälp av just Sesam 800 systemet, bestående av sändare Large 99 och vägginstallerad mottagare.

Många användningsområden

Användningsområdet för Sesam har sedan dess utökats till att öppna och stänga ugnsluckor och för att styra en sk skrotkarusell där avklippta skrotdelar hamnar i olika lådor som sedan hämtas upp av en lastmaskin. För en flexibel och säker kontroll över den stora installationen och alla användare har Ovako begränsat användningsområdena och organiserat sina sändare i grupper, sk grupp-ID*. Detta för att enkelt tilldela access till en eller flera användare att enbart kunna styra utvalda portar och maskiner inom ett visst område.

En dag i början av maj besöker vi Robin Pussinen, som sedan några månader tillbaka arbetar som underhållsutvecklare på Ovako i Hofors och Lars Jansson, ansvarig för processtyrningen sedan 2017. Robin har ett 10-årigt förflutet som el-tekniker på Ovako och Lars började sin karriär redan 1988 som el-chef på valsverket.

Spännande miljö med actionfilmskänsla

Vi får en guidad tur vid den imponerande stora anläggningen där vi börjar turen i ett helt nybyggt science centre avsett för möten och besök av kunder, leverantörer och externa. Där får vi en modern presentation av Ovako, dess tillverkning och produkter via film och VR-teknik.

Vi kliver sedan in i verkligheten genom stål- och valsverk, där vi möts av värme från smält skrot som är i process med att förädlas till stål av högsta kvalitet. Det dova ljudet och mörkret som lyses upp av eld och gnistor i den tunga processen gör att vi får en spännande känsla av att kliva in i den amerikanska science fiction-actionfilmen Terminator.
Högt uppe i taket sitter rejäla traverser och kranar som ska lyfta tunga, heta kärl och begynnande stålkonstruktioner, men där operatören lätt och enkelt lyfter de tunga pjäserna med hjälp av vår radiostyrning på golvet via en sändare på magen eller från ett högt placerat kontrollrum. Imponerande!

Åkerströms, en trygg leverantör

Vi går sedan ut och Robin visar en av portarna där öppning och stängning hanteras smidigt av vårt Sesam 800-system. Vi blir förstås nyfikna på vad det var som gjorde att Ovako i Hofors valde just Åkerströms till sin portstyrningsleverantör.

Vi upplever Sesam 800 som en robust, användarvänlig, säker och trygg radiostyrning för våra portar och andra applikationer i vår process. Valet att välja Åkerströms som leverantör för portstyrningar var för oss självklart då vi har haft ett bra samarbete med Åkerströms i flertal år inom radiostyrningar på traverser, säger Robin.

Då vi jobbar med underhåll så är eftermarknaden väldigt viktig, och där levererar Åkerströms en trygghet till oss som i vår tur levererar en trygghet till våra operatörer. Vi hoppas på många fler år av ett bra samarbete, avslutar Robin.

Robin Pussinen, underhållsutvecklare, Ovako