Husqvarna – radiostyrd tungviktare

Husqvarnas LP 9505, en packningsmaskin med relativt tung vikt anpassad för arbeten där bemannade fordon inte är tillämpliga på grund av riskabla arbetsförhållanden. Styrd med unik lösning från Åkerströms.

När Husqvarna utvecklade sin nya packningsmaskin LP 9505, kom man tidigt fram till att den också skulle vara radiostyrd. LP 9505 är en packningsmaskin med relativt tung vikt anpassad för arbeten där bemannade fordon inte är tillämpliga på grund av riskabla arbetsförhållanden. Den nya packningsmaskinens radiostyrning gör allt för att öka säkerheten för operatören som genom precisonsstyrning på avstånd helt befrias från vibrationer och oergonomiska arbetspositioner. Åkerströms har tillsammans med Husqvarna i Bulgarien, under en längre utvecklingsprocess skapat en anpassad lösning som bygger på Åkerströms radiostyrningssystem Remotus.

Den nya packningsmaskinen har en rad tekniska finesser som till exempel ett radarliknande system för att förhindra kollisioner med objekt eller andra människor samt ett trianguleringssystem som förhindrar att operatören styr maskinen från för långa avstånd. Dess höga vikt kombinerat med bra grepp i valsarna gör den lämplig för arbeten i farliga miljöer som till exempel vägrenar och diken.

Maskinen har anpassats specifikt för Åkerströms radiostyrning och har ett inbyggt fack för radiostyrningen där sändarens batteri även kan laddas av maskinen.

Genom ett smart fack kan radiostyrningen förvaras inuti välten när den inte används.

Husqvarnas Construction Products är en världsledande leverantör inom byggsektorn med en stor bredd av maskiner och verktyg för anläggningsarbete och levererar till en global marknad.